Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Управлінська діяльність

 

          ПЛАН   РОБОТИ

управління освіти, культури,

молоді і спорту

Чопської міської ради

                                                          на 2019 рік                                                   

 

                                                                                                                  ВС Т У П                                                                                                                                          Аналіз роботи освітнім  процесом

            У 2018 році діяльність управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування і розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків. Такий підхід до комплексно-цільового управління освітньою системою міста  забезпечував реалізацію міської проблеми «Поліпшення якості освіти шляхом упровадження компетентнісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів», системність, цілеспрямованість діяльності, умови для посилення функції планування, а також для діагностики освітніх процесів, складання експертних висновків, рекомендацій, корегування управлінської діяльності керівників загальноосвітніх, дошкільних    навчальних  закладів міста.                                                                                                                           

У 2018 році управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради вирішувалися такі проблеми і завдання:

- створення необхідних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;

- забезпечення особистісно орієнтованої освіти та виховання;

- підвищення рівня результативності виховного процесу, соціальної активності кожного учня,  класних і загальношкільних колективів;

- удосконалення системи моніторингу якості освітніх послуг;

- стовідсоткове охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, забезпечення дітей раннього та дошкільного віку місцями в ЗДО відповідно до запитів батьків;

- забезпечення державної політики щодо охорони життя, здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- удосконалення кваліфікації, підвищення фахової майстерності керівників та педагогічних працівників навчальних закладів;

- комплексно-цільовий підхід  в управлінні освітнім  процесом;

- продовження роботи щодо запровадження інклюзивної освіти, забезпечення повної доступності ЗДО та ЗЗСО для дітей з особливими потребами;

-  упровадження в навчальний процес та в управління освітніми процесами інформаційно-комунікаційних технологій;

- соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;

- реконструкція ЗДО «Казка»;

- розвиток спортивної та культурної галузі міста.

            Освітня, культурна та спортивна системи міста повністю задовольняли потреби населення в здобутті дошкільної, повної загальної середньої  та позашкільної освіти.

Право громадян на отримання  дошкільної  освіти  забезпечував  1 заклад дошкільної освіти «Казка», в якому станом на 31 грудня 2018 року функціонувало 13 груп (2 – з угорською мовою навчання (70 дітей) та 11 – з українською мовою навчання. Усього  дошкільну освіту здобуває  301 дошкільня.  Черга  на зарахування дітей  в  ЗДО                «Казка» відсутня.

У закладі функціонує інклюзивна група (асистент вихователя Красножонова А.М.), розроблено спеціальний  індивідуальний план навчання і виховання. Створено команду психологічного супроводу. Робота проходить в тісній взаємодії вихователів, практичного психолога, логопеда, соціального педагога, фізичного інструктора, медичної сестри, батьків. Створено адаптивно-освітній простір з відповідним режимом, що задовольняє освітні потреби дитини з особливими потребами.

У  закладі дошкільної освіти систематично здійснюється фізичне виховання дітей всіх вікових груп, головним завданням якого є збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління; організовуються цікаві розваги, веселі свята та насичені дні здоров'я, до яких активно залучаються батьки вихованців. Щоденна робота всього колективу направлена на виховання всебічно розвиненої особистості, майбутнього здорового та щасливого громадянина.

Упродовж року в закладі проведені традиційні щоквартальні (сезонні) Тижні безпеки. Було організовано екскурсії до пожежної, військової та прикордонної частин.

            У ЗДО протягом навчального року значна увага приділялась організації харчування. З лютого звітного року вартість харчування дітей у закладі дошкільної освіти становить 30,00 грн. в день, з яких 40% фінансується з міського бюджету, а 60%  –  за рахунок оплати батьків.

Надання базової та повної загальної освіти забезпечували 2 навчальні заклади:   загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів  №1 та №2 ім. І. Сечені.

            У закладах загальної середньої освіти міста з початку І семестру 2018/2019 навчального року навчається 1025 учнів.

У 2017/2018 році навчальні заклади освіти міста випустили із своїх стін 143 випускників, з них:  закінчили 11 класів та отримали атестати про повну загальну освіту 47 учнів, та закінчили 9 клас і отримали свідоцтва про базову середню освіту 96 учнів. Серед випускників 11 класів 1 учениця нагороджена золотою медаллю та 3 учениці –  срібними медалями. Серед випускників 9 класів 9 учнів отримали свідоцтва з відзнакою. Більшість випускників 9 класів продовжили навчання у 10 класах  шкіл міста.

У 2018/2019 навчальному році у ЗЗСО міста відкрито 4 перші та 3 десяті класи.

Основним показником роботи педагогічних працівників на сьогодні є результативність учнів-випускників у здачі ЗНО.

 Аналізуючи результати ЗНО-2018 року з української мови і літератури, історії, математики, англійської мови, біології слід відмітити, що в основному випускники шкіл справилися з завданнями та підтвердили свої оцінки, що дало змогу навчальним закладам,  у порівнянні з минулими роками, підвищити свій рейтинг серед шкіл Закарпаття. Однак, поряд з тим, треба зауважити, що із восьми учнів, які були представлені до  нагородження  за високі досягнення у навчанні, підтвердили свої оцінки тільки четверо.

З метою покращення результатів ЗНО та ДПА  в закладах загальної середньої освіти міста за рахунок варіативної частини навчальної програми у Чопській   ЗОШ І-ІІІ ст.№2 ім.Іштвана Сечені з початку  нового навчального року виділені додаткові години на уроки української мови та літератури  в усіх класах, працюють гуртки української мови та літератури для учнів 9 та 11 класів, запроваджено поглиблене вивчення англійської мови для учнів 10 класу. У Чопській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 запроваджено профільне навчання  з української мови та літератури для учнів 10 класу та профільне навчання з історії України для учнів 11 класу.                          

На підставі Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України 15.08.2011 р. № 872 (в редакції постанови 09.08.2017 р. № 588) «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в ЗНЗ» для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в м. Чоп з відділом освіти, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації  укладено угоду для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей.

            З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство до початку 2018/2019 навчального року на основі заяв батьків та протоколів засідань Ужгородського районного інклюзивно-ресурсного центру відкрито 5 класів з інклюзивною формою навчання та 1 спеціальний клас, в якому навчається 5 учнів.

            Введено  посади асистента вчителя у закладах загальної середньої освіти з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються діти з особливими освітніми потребами.

            Управлінням освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надано підтримку особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти міста.

            Субвенцію використано на:          

-          оплату додаткових корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку для учнів інклюзивних класів, які проводяться з числа  працівників закладу загальної середньої освіти та додатково залучених спеціалістів, з якими управління уклало цивільно-правові договори;

-          придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму.

У  ЗЗСО міста функціонують сучасні навчально-комп’ютерні комплекси, є по два кабінети інформатики; ПК використовуються в навчальному процесі і в управлінській діяльності. У позашкільних навчальних закладах є 2 одиниці комп’ютерної  техніки,  в          ЗДО – 2 одиниці.

            До мережі Інтернет  підключені всі заклади освіти, культури та спорту міста, діє електронна  пошта.   Створено і діє сайт управління, сайти ЗЗСО, ЗДО «Казка».

            Але  потребують  заміни  (оновлення) навчальні комп’ютерні  комплекси, як навчальних закладів, так і управління.  Нагальною проблемою  є оснащення  навчальних закладів новітніми  ТЗН, придбання мультимедійного обладнання, проекторів та ноутбуків, постійне поповнення і оновлення сайту управління і сайтів  навчальних закладів.

           Упродовж року здійснювався контроль за роботою навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечної    експлуатації будівель та споруд.  У 2018 році  не було  нещасних випадків з працівниками системи освіти, культури та спорту в побуті. На виробництві таких випадків не було ні в 2016, ні в 2017, ні в 2018  роках. 

            В закладах призначені особи, відповідальні за організацію роботи з охорони праці, безпеку  життєдіяльності, протипожежний стан, безпечну експлуатацію будівель, за стан охорони праці в  навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах.

            Керівники ЗЗСО, вчителі фізики, інформатики, трудового навчання, керівники гуртків,  завгоспи, працівники  харчоблоків   пройшли відповідне навчання з наступною перевіркою знань з електробезпеки.

            Усі заклади освіти і культури міста забезпечені нормативною документацією з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, правовими актами, інструкціями.

На утримання  підпорядкованих закладів  освіти, культури і спорту з місцевого бюджету на поточний рік було виділено  32 732 116,33 грн. (на заклад дошкільної освіти – 7 886 600,00  грн.; на ЗЗСО – 17 762 106,33 грн. (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 11 835 906,33 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 5 727 600,00 грн., за рахунок субвенції для дітей з особливими освітніми потребами 77 000,00 грн., за рахунок субвенції НУШ – 121 600,00 грн.); на ДМШ – 3 115 760,00 грн.;  на ДЮСШ – 320 140,00 грн.; на міський Будинок культури – 1 024 400,00 грн.; на міську бібліотеку – 58 700,00 грн.). З цих коштів  забезпечується фінансування захищених статей: заробітна плата працівників, енергоносії та харчування дітей (усіх учнів 1-4 класів (445 дітей) та пільгових категорій 5-11 класів (23 дитини)).

Харчування учнів забезпечується повністю за рахунок місцевого бюджету. На ці цілі у бюджеті міста передбачено 977 700,00 грн. з розрахунку 12,00 грн. в день.

Завезення продуктів  в ЗДО та ЗЗСО здійснювалось централізовано за узгодженими з райСЕС  графіками та маршрутами   постачання. Постачальники  продуктів харчування теж були узгоджені з райСЕС.

            Закупівлі продуктів  харчування здійснювались відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

            Результати перевірок стану харчування свідчать, що грубих порушень не було.

Продовжуються роботи з реконструкції ДНЗ «Казка». Станом на 01 січня 2019 року виконані та профінансовані будівельні роботи на суму 3 688 260,00 грн.  Придбано обладнання на загальну суму 172168,00, а саме: плита електрична – 21870,00 грн.; котел газовий – 70000,00 грн.; котел електричний – 52605,00 грн.; електрокип’ятильник – 11033,00 грн.; жарочна шафа –16660,00 грн.. Закуплено інвентарю на суму 76446,00 грн., а саме: пилосос – 5855,00 грн., пральні машини – 2 штуки – на загальну вартість 11890,00 грн.; мийки (2-х та 3-х секційні) – 11774,00 грн.; меблі – 44177,00 грн. та системний блок в комплекті – 2750,00 грн.  Придбано господарських матеріалів та миючих засобів для поточних потреб на загальну суму159616,17 грн. та постільної білизни в кількості 100 комплектів на загальну суму 20000,00грн. та посуд на суму 5885,00 грн..

 Для Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 виконані поточні ремонтні роботи, а саме:

- поточний ремонт даху спортзалу – 125427,07 грн.,

- поточний ремонт хімічного кабінету – 57396,23 грн.,

- поточний ремонт коридорів – 99104,37 грн..

Придбано господарських товарів для поточних потреб установи на загальну суму 42908,35 грн.

       Для Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені виконані поточні ремонтні роботи, а саме:

- поточний ремонт даху майстерні – 95441,89 грн.,

- поточний ремонт кухні – 149220,86 грн.,

- поточний ремонт електромережі – 8406,00 грн.,

- поточний ремонт кабінету української мови – 49717,32 грн..

            Придбано господарських товарів для поточних потреб установи на загальну суму 29942,00 грн. та міжкімнатні двері на суму 49000,00 грн..

Для потреб Чопської ДЮСШ придбані комп’ютер та принтер на загальну суму 13890,00 грн. Закуплені спортінвентар та покриття для рингу на суму 29772,00 грн. Профінансовано витрати на оренду футбольного поля та бігової доріжки стадіону «Локомотив» на суму 49435,16 грн.

Для Чопської ДМШ проведений капітальний ремонт приміщень на суму 241239,74 грн. Закуплений рояль вартістю 199700,00 грн.       

            Для потреб Чопського міського Будинку культури придбані товари для облаштування сцени на загальну суму 120000,00 грн., система освітлення на суму 18939,00 грн., господарські товари на суму 14692,40 грн. Виконані роботи по капітальному ремонту актової зали та фойє на суму 225014,96 грн., по капітальному ремонту мереж опалення та теплопостачання на суму 615519,18 грн. Завершені та профінансовані роботи з будівництва автономної котельні на загальну суму 1164956,34 грн..

            Для всіх газових котелень підпорядкованих установ закуплені та встановлені  модеми для дистанційної передачі показників на суму 43000.00 грн.

Кабінет української мови і літератури Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Іштвана Сечені обладнаний новими мультимедійним та комп’ютерним комплектами, меблями, стендами, портретами, таблицями, словниками, додатковою літературою за рахунок коштів департаменту освіти та науки Закарпатської облдержадміністрації.

            Збереження здоров’я дітей, здійснення їх медичного обслуговування  є предметом постійної уваги управління, керівників навчальних закладів. За кожним навчальним закладом закріплена  медична сестра, обладнані медичні пункти, які забезпечуються засобами первинної медичної допомоги.  

             До початку навчального року з метою попередження та запобігання розповсюдженості інфекційних захворювань усі учні закладів загальної середньої освіти міста пройшли профілактичний медичний огляд. Педагогічними працівниками навчальних закладів міста також пройдено медичний огляд та оформлено особові медичні книжки. 

            У ЗЗСО міста  здійснюється аналіз основних показників здоров’я школярів, формуються банки даних дітей диспансерної групи, оформляються листки здоров’я на кожного учня, здійснюється розподіл учнів на групи для занять  фізичною культурою. 

            Потребує активізації інформаційно-роз’яснювальна робота серед дітей та батьків щодо основ здорового способу життя, важливості  проходження медичних оглядів, організації роботи груп з фізкультури. Не всі батьки знають реальний стан здоров’я своїх дітей, а якщо і знають, то не завжди інформують про це школу, не забезпечують проходження дообстеження дітей за результатами поглибленого медичного огляду.

Управління  постійно  опікується питанням відпочинку дітей і підлітків. 

У Воловецькій філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді «Арніка» відпочивало з 15 до 28 березня 2018 року (14 днів) 20 учнів Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №1: 7 дітей учасників бойових дій, 10 дітей із багатодітних сімей, 3 відмінників навчання.

Діти відпочивали у комфортних кімнатах. До їхніх послуг були  комп’ютерний клас,  підключений до мережі Інтернет, Wi-fi, кабінети для майстер-класів, кімнати відпочинку.

         У плані роботи табору було проведено ряд заходів навчально-виховного характеру для учнів: вікторини, конкурси,  екскурсії у Міжгірський звповідник, на гірську місцевість, майстер-класи, виставки малюнків, робіт дитячої творчості. 

            У 2019 році управління освіти буде продовжувати роботу щодо забезпечення навчальних закладів міста кваліфікованими педагогічними кадрами, покращенню  якісного складу педагогічних працівників. Є  кадровий резерв на всі керівні посади всіх навчальних закладів.

            Науково-методична робота з керівними та педагогічними кадрами у 2018 році  здійснювалась через систему   методичних  об’єднань  учителів-предметників, класних керівників, вихователів ГПД,  практичних психологів, педагогів  ЗДО та інших категорій педагогічних працівників  через постійно діючі семінари-практикуми та семінари-наради, майстер-класи, які проводилися при Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти так і при навчальних закладах. 

           До керівництва методичною  роботою залучені вчителі-методисти та старші вчителі. Продовжувалась  робота щодо вивчення та впровадження нових концепцій і підходів до аналізу та самоаналізу різних типів та видів уроку.

            Належна увага приділялась питанням підготовки вчителів початкових класів до впровадження  Державного стандарту  початкової загальної  освіти.  Підготовка вчителів Нової української школи до реалізації освітньої політики держави розпочалася з шляху опанування новітніх практик, технологій, методик на засадах інноваційних освітніх підходів.

            Вчителі м. Чоп, які навчають дітей 1-х класів у 2018/2019 році, пройшли навчання на дистанційному курсі «Онлайн – курс для вчителів початкової школи», на сайті студії онлайн – освіти EdEra.

            Для забезпечення успішного старту і подальшого впровадження реформи в рамках реалізації плану заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» вчителі закладів загальної середньої освіти міста, які навчають першокласників з 01 вересня 2018 року та навчатимуть першокласників у 2019/2020 році відвідували заняття з елементами тренінгу на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти,

            У 2017/2018  навчальному році було проатестовано 23 педагоги,

У 2018 році курсову перепідготовку пройшло  20 педагогів,   13 – з охорони праці. План курсової перепідготовки за 2018 рік  виконано  на  90%. 

            Основними завданнями  на  2019  рік є підвищення рівня  природничо-математичної підготовки учнів; сприяння активній науково-дослідницькій та експериментальній діяльності педагогічних колективів навчальних закладів   міста щодо упровадження сучасних освітніх систем; модернізація організаційно-методичних форм роботи з педагогічними працівниками; удосконалення методичного супроводу підвищення ефективності  профільної старшої школи; покращення роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю; спрямування роботи на системне відстеження, аналіз і моніторинг якості навчально-виховної роботи в усіх навчальних закладах; здійснення науково-методичного супроводу становлення і розвитку різних  моделей шкільних виховних систем; вивчення, узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду тощо.

            Управлінням протягом 2018 року здійснювалась управлінська діяльність.  Контрольно-аналітична діяльність дозволяла відстежувати ефективність прийнятих управлінських рішень, якість освітніх послуг, здійснювати своєчасний аналіз, коригувати  діяльність навчальних закладів, а також розробляти  конкретні рекомендації та прогнозувати подальший розвиток освіти міста.

            У 2018 році контролювалися питання  організації навчально-виховного процесу, стану загальної середньої, дошкільної освіти, ведення ділової документації, харчування вихованців ЗДО та учнів  ЗЗСО, питання  охорони праці та безпеки життєдіяльності,  соціального захисту дітей та підлітків, робота з пільговим контингентом, з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, попередження дитячого травматизму, стан профільного навчання, робота з кадрами  та із зверненнями громадян, ряд інших питань. Заслуховувалися звіти керівників закладів з тих чи інших питань.

У 2018 році  проведено  5 засідань колегії управління, 9 нарад з керівниками навчальних закладів, видавались накази з різних питань організаційної, аналітичної, контрольно-регулюючої діяльності.

           У цілому система освіти міста завершила 2018 рік на належному рівні. 

            Разом з тим, у роботі управління, навчальних закладів є ще чимало невирішених питань, проблем, недоліків. У 2019 році необхідно продовжити роботу щодо обов’язкового охоплення всіх дітей 5-річного віку дошкільною освітою; виходячи з демографічної ситуації в місті і можливостей бюджету забезпечити функціонування оптимальної мережі навчальних закладів, груп продовженого дня; вжити заходів щодо подальшого розвитку профільної освіти.

            Необхідно активізувати діяльність щодо забезпечення повної доступності до закладів освіти міста дітей з особливими потребами, забезпечити соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інших пільгових категорій, покращити роботу з профілактики правопорушень, інших негативних проявів серед школярів.

            Особливу увагу необхідно приділити питанням поліпшення якості освіти, підготовки учнів до ЗНО, олімпіад, турнірів, широкомасштабного упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний   процес, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, виконання Плану заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

            У 2019 році завданням управління буде організація роботи в умовах Нової української школи, системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підвищення якості виховної роботи, популяризація здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування тощо.

Значна робота у навчальних закладах міста проводиться у напрямку роботи з обдарованими учнями.

2018   рік  виявився щедрим   на  здобутки  і перемоги   як   учнів, так і вчителів. Індивідуальна підготовка, творча ініціативність вчителів та учнів принесли чимало перемог:

ІІ  місце   у  ІІІ  етапі     Всеукраїнської  учнівської    олімпіади з угорської мови і літератури посіла Козьма Юлія, учениця 9-Б класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2         ім. І. Сечені (вчитель Палко Є.Е.);

ІІ  місце   у  ІІІ  етапі     Всеукраїнської  учнівської    олімпіади з фізики: посіла Підвисоцька Ніка, учениця 9-Б класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (вчитель      Бобонич Р.А. );

ІІ  місце   у  ІІІ  етапі     Всеукраїнської  учнівської    олімпіади з української мови і літератури для шкіл з угорською та румунською мовами навчання посіла Сані «С» Біанка Арпадівна, учениця 11класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. І. Сечені (вчитель      Цибульська І.Г.);

ІІІ  місце   у  ІІІ  етапі     Всеукраїнської  учнівської    олімпіади з історії: посів Кріцкій Іван, учень 10-Б класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (вчитель Євреш А.В. );

ІІІ  місце   у  ІІІ  етапі     Всеукраїнської  учнівської    олімпіади з англійської мови  посіла Козьма Юлія, учениця 9-Б класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. І. Сечені (вчитель Пушкаш-Молнар Е.К.);

ІІІ  місце   у  ІІІ  етапі     Всеукраїнської  учнівської    олімпіади з історії посіла Козьма Юлія, учениця 9-Б класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. І. Сечені (вчитель Мага В.В.);

І місце у змаганнях на першість в  Закарпатській області   з   баскетболу   3х3   серед   дівчат старшого віку посіла команда Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у складі Заріцької Валерії, учениці  8-А класу, Пилип Ангеліни, учениці  8-А класу, Маркулинець Вероніки, учениці 8-Б класу, Крупки Сабіни, учениці 9-В класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (тренер Корнієнко О.І.);

Рій „Вартові кордону” Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 упродовж 06-12 червня цього року брав активну участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), який проходив у с. Імстичово Іршавського району і посів І місця у таборуванні  „Бівак” та зі стрільби із пневматичної зброї, ІІ місця – у конкурсі інсценованої української народної пісні та військово-прикладному комплексі „Козацька звитяга”.  Гусейнова Ксенія посіла ІІ місце зі стрільби із пневматичної зброї серед дівчат.

У загальному заліку команда посіла V місце із тринадцяти.

ІІ місце у номінації „Малюнок” обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт „Захисники України: історія та сьогодення” посіла Кіш Ніколетт, учениця 7-Б класу Чопської ЗОШ І-ІІІ ст.№1.

Вчителі  Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. І. Сечені є членами  творчої групи з перекладу та створення програм, підручників.

Капко Л.М., Цибульська І.Г., вчителі української мови та літератури  Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. І. Сечені, є співавторами програми «Українська мова», 1-2 класи,  для закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою.

 Мага В.В., директор та вчитель історії Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім.                             І. Сечені, є перекладачем підручника «Історія України» для 10 класу.

 Дебрецені О.О., вчитель угорської мови та літератури Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. І. Сечені, є  автором підручника «Інтегрований курс. Література» для 10 класу.

           У 2018 році управлінням та навчальними закладами міста приділялась належна увага реалізації чинного законодавства України з питань соціального захисту  учнів  пільгових категорій.

            У 2018/2019 н. р.  в закладах загальної середньої освіти міста одержують загальну середню освіту 2 дітей-сиріт, 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина, батько якої загинув під час виконання службових обов’язків, 1 дитина, батько якої загинув під час проведення АТО, 40 дітей з малозабезпечених сімей, 13 дітей з інвалідністю, 105 дітей із багатодітних сімей, 98 дітей учасників АТО, 4 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 29 дітей одиноких матерів, 17дітей-напівсиріт.

            Діти пільгових категорій оточені увагою та піклуванням, вони залучаються до  підготовки і проведення різних позакласних заходів, мають можливість одержувати позашкільну освіту шляхом відвідування гуртків та секцій в ДЮСШ та ДМШ. До роботи з дітьми пільгових категорій залучаються практичні психологи шкіл.

            Діти пільгових категорій отримували в ЗЗСО  безкоштовне гаряче харчування, мали можливість відпочити на базі Воловецької філії ЗОЕНЦУМ «Арніка». 

            У кожному навчальному закладі є інформаційно-консультативні куточки для дітей та їх батьків,  проводяться бесіди, години спілкування, диспути, інші заходи з питань забезпечення і захисту прав неповнолітніх, проводяться тижні  правової освіти.

            До роботи щодо  захисту прав неповнолітніх залучаються працівники служби у справах дітей, лікарі  ЦРЛ, інші служби та установи  міста.

            Систематично виплачується разова матеріальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку. У 2018 році така допомога виплачена Євстроповій Ірині В'ячеславівні – дитині, позбавленій батьківського піклування – в розмірі 1810 гривень відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» відповідно до Міської програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки.

          Виховання дітей та молоді  є пріоритетним завданням управління і ЗЗСО міста і здійснюється на засадах «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗЗСО України». У навчальних закладах міста проводиться  робота щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської  молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій, виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій.

У рамках національно-патріотичного виховання у закладах загальної середньої освіти міста упродовж 2018 року проводились виховні години, бесіди, заходи, приурочені знаменним датам, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційним стало проведення святкувань Дня Соборності України, річниці Небесної сотні і подій на Майдані; Шевченківських днів; Дня пам’яті і примирення; Дня Перемоги за участю ветеранів Другої світової війни та учасників бойових дій у зоні АТО, Дня матері, Міжнародного дня захисту дітей, Дня міста, Дня Захисника Вітчизни, Дня української письменності та мови, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня Збройних Сил України, Дня Святого Миколая тощо.

У закладах загальної середньої освіти міста працюють органи учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

                  Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

Мета і завдання шкільного органу самоврядування різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізовуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України; забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління; сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей; прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

Згідно з Конвенцією про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання та розвитку дітей, обов’язковим компонентом національної освіти мають бути знання про формування, збереження і зміцнення здоров’я людини.

У школі слід навчати дітей піклуватися про своє здоров’я ще з першого класу. Оскільки система освіти має щоденний доступ до дитини, велика роль у підтриманні здоров’я дитини належить учителю. Лише система освіти будь-яких форм навчання може і повинна зберегти майбутнє нації, повернути здоров’я нашим дітям, тому що першочерговим завданням будь-якого навчального закладу має бути високий рівень здоров'я дитини, а за ним – високий рівень знань.

Але дуже важко формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, коли у країні відсутня мода на здоров'я. Однією з причин антропологічної катастрофи, яка в Україні набула рис демографічної кризи, є низький рівень мотивації здорового способу життя та культури здоров'я у значної частини населення України. Засоби масової інформації тиражують шкідливі звички, неконтрольований і небезпечний секс, насильство, звертаючи мало уваги на формування гармонійно, фізично і духовно розвиненої людини.

Упродовж навчального року проведено виховні години, виховні бесіди;  місячник здорового способу життя; День здоров´я; лекції за участю лікарів, організації «Червоний Хрест»; круглі столи за участю медичних працівників шкіл, батьків-лікарів; перегляди документальних фільмів; загальношкільні акція «Не пали!»; заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; акція «Разом подолаємо туберкульоз»; конкурс соціальної реклами; спортивні змагання; виставки літератури, творчих робіт.

У ЗЗСО міста ведеться робота з профілактики правопорушень, злочинності, дитячої безпритульності та бездоглядності. Ведеться щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, аналіз відвідування, особливо тих учнів, які схильні до правопорушень, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах  або  стоять на внутрішкільному обліку. В школах проводяться дні, тижні правових знань, проводиться робота з батьками, рейди та відвідування неблагополучних сімей та сімей, де є  діти девіантної поведінки, проводяться бесіди, виховні години,  години спілкування, учням роз’яснюються їх права та обов’язки.  Діти девіантної поведінки залучаються до роботи в гуртках та секціях ДЮСШ і ДМШ.

З метою підвищення рівня правової культури, профілактики правопорушень та злочинності проводився  комплекс правоосвітніх заходів.

Найбільш масштабними та різноплановими з них були тижні та декади правових знань, місячники попередження та профілактики правопорушень, тиждень історії та правознавства. У загальноосвітніх навчальних закладах міста упродовж 2018 року проводилися такі заходи:

·         виховні години в 1-11 класах «Правила для учнів – закон шкільного життя», «Я маю право», «Права людини», «Всі люди народжуються вільними», «Життя людини-найвища цінність», «Прав без обов’язків не буває», «Основні проблеми прав дитини в сучасному світі», «Правила в твоєму житті», «Захист прав дитини в Україні», «Права дитини», «Адміністративні обов’язки», «Я вивчаю закон, а чи знаю його», «Великі права маленької людини»;

·         години спілкування «Правила поведінки для вихованої дитинки», які проводить Рада учнівського самоврядування в початкових класах»;

·         Всеукраїнський урок «Права людини» в 1-11 класах, за участю представників соціальних служб та громадських організацій, які проводили уроки правової грамотності;

·         правознавчі заходи у 9-х класах на тему «Права людини: історія і сучасність», під час яких учні, коментуючи вислови відомих філософів про права людини, прийшли до висновку, що свобода не є вседозволеністю, що вона дає право робити все, що не шкодить іншим;

·         інформаційні години в 7-9 класах «Конвенція про права дитини», «Мої права», «Свідомість і право», «Права, свободи та обов’язки неповнолітніх в Україні», «Правила в суспільстві»;

·         конкурси малюнків серед учнів 1-7 класів на тему «Права людини починаються з прав дитини», «Права та обов’язки школяра», «Кожна дитина має право», «Я маю право на…».

На кінець 2018 року на внутрішкільному обліку у Чопській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 перебуває 1 учень, а в Чопській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 ім.І.Сечені – 3.

 Завданнями на 2019 рік щодо покращення цієї роботи є спільно з   службою у справах дітей Чопської міської ради,   лікарями Чопської міської лікарні, дільничними інспекторами, батьками  організувати дозвілля дітей девіантної поведінки, залучити їх до занять в позашкільних навчальних закладах, до підготовки та проведення  позаурочних виховних та культурно-масових заходів в школах.

На початку року в ЗЗСО міста практичними психологами проводилось спостереження за поведінкою учнів з особливими освітніми потребами та новоприбулими учнями. За результатами спостереження було організовано соціально-педагогічний супровід вищезазначених учнів. Також було здійснено соціально-педагогічний контроль за відвідуванням учнями школи, проведено бесіди з учнями, які схильні до пропусків занять без поважних причин та правопорушень; проведено діагностичну роботу та консультації з новоприбулими учнями з метою попередження дезадаптації та проблем спілкування у новому учнівському колективі.

У жовтні – лекція до Всесвітнього дня психічного здоров’я.

У листопаді пройшов місячник «Знай свої права». На початку місяця проведено анкетування «Молодь і протиправна поведінка» з метою виявлення рівня обізнаності учнів про відповідальність за скоєння протиправних дій; тренінгові заняття «Діти мають знати свої права». Впродовж місяця проходила корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з дітьми з підвищеним рівнем тривожності та з дітьми схильними до правопорушень. Проведено заходи в рамках акції «16 днів проти насильства»: конкурс малюнків, плакатів та колажів «Стоп насильству!», виступи перед учнями «Насильство: чи є інший вихід?», «Суспільство проти насильства»

У грудні пройшов місячник «Твоє здоров’я – твоє життя», у рамках якого проводились корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з дітьми, у яких виявлено проблеми міжособистісних взаємин; лекторій «Молодь за здоровий спосіб життя»; інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом; заняття «Захисти себе від ВІЛ».

У січні проведено ряд заходів з питань попередження торгівлі людьми: тренінгові заняття «Як вберегти свою свободу», перегляд фільмів щодо протидії торгівлі людьми; лекторій: «Небезпека поруч! Будь уважним!»

Упродовж лютого були проведенні лекції «Правила безпеки  та можливості отримання допомоги в Україні», під час яких були показані відеоролики: «Що робити, якщо ви опинилися у некерованому натовпі», «Правила поведінки, якщо ви знайшли вибухонебезпечний прилад».

Більшість учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста з захопленням  брали учать у волонтерських акціях. Учні вчилися бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію. Упродовж року проведені акції: «Напиши листа воїну АТО», «Ми за мир», «Ліки замість квітів».

Учні шкіл міста у 2018 році були учасниками різних  конкурсів, оглядів, фестивалів, акцій для дітей та учнівської молоді.

Управлінням та   навчальними закладами приділяється належна увага екологічному вихованню молодого покоління з метою формування в учнівської молоді екологічної культури, підвищення екологічної свідомості.   

            Реалізацію творчих здібностей дітей та учнів міста забезпечує Чопська ДМШ, Чопський міський Будинок культури та Чопська ДЮСШ. Одним із основних питань є реалізація практичного впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

 У 2018 р. на 2 відділеннях: боксу та футболу міської ДЮСШ – функціонувало 4 групи за результатами комплектації та переводу учнів у вересні 2018 р. загальною чисельністю 44 учні (1 група з боксу та 3 групи з футболу).

Учні відділень ДЮСШ брали участь у ряді спортивних змагань місцевого, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного значення.

До спортивних змагань, турнірів та естафет, які проходили щодня, були залучені всі учні шкіл та вчителі фізичної культури.

             Всі учасники активно займалися спортом, отримали масу приємних емоцій та задоволення.

            Упродовж 2018 року проводилася спартакіада школярів з кросу, футболу, настільного тенісу, шахів, шашок, волейболу, баскетболу, гандболу та легкої атлетики.

Крім того, було проведено першість шкіл з волейболу, баскетболу,  легкої атлетики, підтягування, метання м’яча з розбігу, футболу (весняний та осінній турніри), перетягування канату; спортивні змагання в межах воєнно-патріотичного виховання між  5-6 класами, 7-8 класами, 9-11 класами; веселі старти для учнів 5-6 класів.

Усього у спортивно-масових заходах взяло участь 500 учнів.

Учні відділень Чопської ДЮСШ брали участь у ряді спортивних змагань місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного значення.

            Учні відділення боксу брали участь у:

•         Чемпіонаті України серед юнаків 2004-2005 рр.н.;

•         Чемпіонаті області серед юнаків 2004-2005 рр.н.;

•         Зональному чемпіонаті України серед юнаків 2004-2005 рр.н.;

Учні відділення з футболу брали участь у:

•         Чемпіонаті ДЮФЛ Закарпатської області у вікових категоріях 2004-2005 та 2006-2007 рр.н. сезону 2018-2019 рр.;

•         Дитячо-юнацькому турнірі з міні-футболу «Різдвяні свята»;

•         Інших турнірах різного рівня.

            За звітний період Чопською ДЮСШ були організовані та проведені спортивні змагання міського рівня. А саме:

•      турнір з міні-футболу до Міжнародного Дня учителя;

•      турнір з міні-футболу «Весняні надії»;

•      Олімпійський День Бігу серед школярів міста.

            Разом за звітний період учні відділень ДЮСШ взяли участь у близько 15 спортивних змаганнях різного рівня.

У 2017/2018 навчальному році Мага Дмитро, вихованець  відділення боксу Чопської ДЮСШ, став чемпіоном України з боксу серед юнаків, посівши І місце у чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2004-2005 років народження у ваговій категорії 54 кг (тренер-викладач Іваницький В.Г.), став чемпіоном України з боксу серед юнаків. Йому присвоєно спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України».

Мага Дмитро у 2018 році брав участь у різного роду зборах, а саме:

  • у навчально-тренувальних зборах національної збірної команди України з боксу з вдосконалення техніко-тактичної майстерності (юнаки) та у Всеукраїнському відкритому турнірі з боксу серед юнаків пам’яті «А.Кліманова» у м. Харкові з 11 по 31 березня 2018 року (21 день);
  • у навчально-тренувальному зборі національної збірної команди України з боксу – заключному до чемпіонату Європи (юнаки)  у м.Долина (Івано-Франкісвька область) з 07 по 19 травня 2018 року (13 днів);
  • у навчально-тренувальному зборі національної збірної команди України з боксу із загальної та спеціальної фізичної підготовки (юнаки) у м. Надвірна (Івано-Франкісвька область) з 10 по 26 квітня 2018 року (17 днів).

З вересня 2018 року він навчається у Броварському вищому училищі фізичної культури.

Купавцев Андрій, вихованець відділення боксу Чопської ДЮСШ – чемпіон Західного регіону України з боксу. Йому присвоєно І спортивний розряд з боксу.

У 2017/2018 навчальному році міською ДЮСШ були організовані та проведені спортивні змагання міського рівня. А саме:

•         турнір з міні-футболу до Міжнародного Дня учителя;

•         Турнір з міні-футболу «Весняні надії»;

•         Олімпійський День Бігу серед школярів міста.

За місцями, які посіли учні, слід відмітити:

Тадея Стойкевича – ІІ місце в Чемпіонаті області серед юнаків 2003-2004;

Дмитра Магу – І місце в першості України західного регіону серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу; ІІ місце в першості  України серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу; І місце в Чемпіонаті Закарпатської області серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу;

Андрія Купавцева – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, І місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, ІІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», ІІ місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н., ІІІ місце в першості України західного регіону серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу; І місце в Чемпіонаті Закарпатської області серед юнаків 2004-2005 рр.н. з боксу;І місце в Чемпіонаті області серед юнаків 2003-2004 рр.н. з боксу;

Івана Кеміня –  І місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, І місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків;

Максима Суходольського  – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, ІІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків, І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.;

Алана Решетіна – І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.;

Максима Федючку – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.;

Андрія Ковача – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, ІІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.;

Андрія Чорномореця – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІ місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н.;

Арсена Фелдія – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, І місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу, І місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків;

Вадима Поповича – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків;

Максима Міщишина – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”,  ІІ місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу,  ІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», ІІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків;

Олексія Карпова – І місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», ІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків;

Ростислава Дочинця – ІІ місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», ІІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків;

Олександра Бучину – ІІ місце у різдвяному  турнірі із боксу “Кубок Діда Мороза”, ІІІ місце у  відкритому   регіональному турнірі з боксу, присвяченому ІІІ-й річниці заснування бокс-клубу «Ром-спорт», ІІ місце у 10-му ювілейному відкритому обласному турнірі із боксу пам’яті Володимира Тунаєва серед юнаків;

Олександра Лихошу – І місце у відкритій  першості ЗОДЮСШ із боксу;

 Анатолія Кошелюка – І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н.;

           Володимира Марущука –  І місце у Чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н.;

Фізичне виховання  дітей та учнівської молоді, крім  ДЮСШ,здійснюють  ЗДО та ЗЗСО міста, де проводиться відповідна спортивно-масова робота.  В навчальних закладах міста є спортивні споруди: футбольне поле, 2 майданчики зі штучним покриттям, 2 спортивні зали, приміщення для занять фізкультурою в закладі дошкільної освіти «Казка» тощо. У 2017-2018 н. р. у закладах загальної середньої освіти міста пройшов Олімпійський тиждень, в рамках якого був проведений Всеукраїнський олімпійський урок та День фізичної культури і спорту.

            У 2019  році управління разом з навчальними закладами буде працювати над питаннями  щодо покращення фізкультурної, спортивно-масової роботи, підготовки учнів до участі у змаганнях різних рівнів.

У Чопській ДМШ  з 1 вересня  2018 року навчається 150 учнів на 5-х відділах:              фортепіанний – 67 учнів; народний – 29 учнів; оркестрово-духовий – 33 учні; вокально-хорових дисциплін – 21 учень.  Батьківська плата за навчання з 1 вересня 2018 року за всіма напрямками   складає 150 гривень.  На даний момент пільговий контингент учнів, які мають право на безкоштовне навчання   складає 22 дітей.

Педагогічний колектив закладу складається із 20 викладачів: 7 викладачів вищої категорії, з них 4 має звання  «викладача-методиста»; 5 викладачів І категорії; 4 викладачі ІІ категорії та 4 викладачі-спеціалісти.

Упродовж 2018/2019 навчального  року у ДМШ працюють такі учнівські колективи:

- хори молодших та старших класів  (керівники Тимко С.В., Купрій К.Е.,             Мельник Е.Ф.);

- учнівський угорський вокальний ансамбль «Гармонія» (керівник Мельник Е.Ф.);

- ансамбль скрипалів «Скерцино» (керівник Чупаєва Н.О.);

- ансамбль скрипалів молодших класів «Скерцинки» (керівник Герасимова І.В.);

- вокальний ансамбль «Роксолана» (керівник Купрій К.Е).

Учнівські колективи впродовж навчального року брали участь в різного роду та рівня концертах: обласному конкурсі виконавської майстерності учнів молодших класів відділу струнно-смичкових інструментів; обласному конкурсі словацької пісні «Золотий соловей»; обласному конкурсі виконавської майстерності  учнів старших класів фортепіано; обласному конкурсі виконавської майстерності  учнів старших класів духових інструментів; обласному конкурсі виконавської майстерності  учнів старших класів струнно-смичкових інструментів; обласному конкурсі фортепіанних ансамблів учнів шкіл естетичного виховання; обласному конкурсі-фестивалі «Веселковий передзвін»; І обласному конкурсі угорської народної пісні «Жайворонок»; обласному конкурсі вокальних ансамблів малих форм; ІІІ Всеукраїнському конкурсі юних музикантів «Франкове підгір’я»; Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячих ансамблів виконавців на струнно-смичкових інструментах «Зіграємо разом. Захід України»; Міжнародному конкурсі «Stankovych fest», IV Міжнародному конкурсі «Народні мелодії»; ІІІ Міжнародному конкурсі фортепіанних ансамблів «Zenevarazslat»; ІІ Міжнародному конкурсі «Вітання літа» та інших.

Учні школи здобули ряд перемог:

Дзяпко Ребека –  І місце –  обласний конкурс виконавської майстерності учнів молодших класів відділу струнно-смичкових інструментів, 28.02.2018р.,  І обласний конкурс угорської народної пісні «Жайворонок» М.Берегово, 01.03.2018р.

Дроздова Олександра – ІІ місце – обласний конкурс виконавської майстерності  учнів старших класів фортепіано, 25.04.2018р.

Сабо Естер – І місце – обласний конкурс виконавської майстерності  учнів старших класів духових інструментів, 25.04.2018 р.

Радойчич Фридеріка та Ковач Ніколетта –  ІІІ місце – обласний конкурс фортепіанних ансамблів учнів шкіл естетичного виховання (ІІІ тур), 21.02.2018 р., Міжнародний конкурс «Stankovych fest» - ІІІ місце, 21.02-25.02.2018.р.

Бенце Валерія – Міжнародний конкурс «Stankovych fest» – І місце, 21.02-25.02.2018р.

Вокальний ансамбль «Гармонія» (Штефанець Біанка, Висоцька Кароліна, Тарасова Анна, Дзяпко Ребека, Молнар Шікі Лора) – ІІІ місце – обласний конкурс-фестиваль «Веселковий передзвін»,  18.05.2018 р.

Ансамбль скрипалів «Скерцино» (Белович Антонія-Ілона, Михнова Аріна, Ліснічук Діана, Тресіна Євгенія, Семенова Ганна, Яблонська Каріна, Кравчак Валентин) – І місце – ІІІ Всеукраїнський  конкурс юних музикантів «Франкове підгір’я» м. Дрогобич, 01.05.2018р., Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих ансамблів виконавців на струнно-смичкових інструментах «Зіграємо разом. Захід України» - І місце, 25.05.2018р.

Балог Ксенія – І місце, Кочорі Левенте – І місце, Ковальов Віктор – І місце, Гудак Жофія – ІІ місце, Штих Анастасія та Бакі Флора – І місце – IVМіжнародний конкурс «Народні мелодії» м. Вашарошноминь Угорщина, 01.03.2018р.

Молнар Меланія, Сілва Каміла, Росоха Софія – І місце, Дроздова Олександра та Бабунич Діана – ІІ місце, Сабо Естер та Тома Вікторія – ІІ місце – ІІІ Міжнародний конкурс фортепіанних  ансамблів «Zenevarazslat» м. Егер Угорщина, 22.03-25.03.2018р.

Гуляш Шандор – І місце, Дорогуцькій Віктор, Морці Давід – І місце – ІІ Міжнародний конкурс «Вітання літа» м. Фегирдьрмот  Угорщина, 11.05.2018р.

Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є результати інтелектуальної діяльності людини – науково-технічної і художньої творчості. Тому міською владою одним із важливих стратегічних завдань визначено підвищення культури громадян, створення максимально сприятливих умов для творчої роботи. У 2018 році мешканці міста, здебільшого молодь, активно залучались до участі в різноманітних культурних та мистецьких заходах. Проведено низку традиційних культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення державних свят та визначних дат.

Організацію та проведення  культурної роботи в Будинку культури забезпечують директор та художні керівники. Клубна установа міста розрахована на 400 посадових місць. На її базі функціонують «Народний аматорський колектив» ансамбль сучасного танцю «Арабеск»,  «Народний аматорський колектив» клуб східного танцю «Наргіс», вокальні ансамблі «Чупа чупс» та «Талісман», ансамбль студії сучасної естрадної пісні «Феєрверк», гурток «Художнє слово та конферанс», театральний гурток.

Культура робить людину особистістю, тією незримою силою, котра формує національну спільність, робить нас неповторними, несхожими на інших. Культурні досягнення та традиції – це наш скарб, наша гордість, наше минуле та майбутнє. Україна зараз, як ніколи раніше, потребує сучасного підходу до пізнання, відображення та розвитку нашої духовної спадщини, самоідентичності. Носієм загальної культури може бути будь-яка особа, за умови, що вона щиро бажає розвинути Богом дані таланти. Саме такими людьми є працівники культури, що  творять культуру сьогодення.   Державне свято – День Конституції – «Ми віримо в майбутнє твоє, Україно», радо відзначали, як діти так і дорослі  піснями  «Українка», «Моя країна»,окрасою концерту став новостворений вокальний ансамбль «Талісман» з піснею «Потічок карпатський», а пісня «Україна моя» (сл. М.Салай. муз. В.Сентипал) стала фінальною і виконали її всі учасники урочистого заходу.

Була також організована тематична виставка майстрині Оксани Волос, її роботи приємно здивували жителів міста своїми колоритними барвами. Як завжди порадували глядачів і «народні аматорські колективи»: клуб східного танцю «Наргіс» та хореографічний ансамбль «Арабеск», учасники гуртка «Художнє слово та конферанс» продекламували  твори В.Симоненка «Людина», «Я – українка».

Спеціалісти Будинку культури працюють у тісному контакті з управлінням освіти, культури, молоді і спорту, міською радою, школами, дитячим садком. Знайомлять учасників з історією рідного краю, з народними традиціями, звичаями, обрядами. Діти беруть активну участь у змістовному та організованому відпочинку громади міста. На високому рівні пройшло урочисте зібрання, присвячене Дню Державного Прапору України «Державний Прапор – прапор-дивоцвіт!» за участю всіх  установ міста  та військовослужбовців.

 З метою гідного відзначення 26-ї річниці проголошення Незалежності України, консолідації українського суспільства навколо ідеї захисту та зміцнення державності, гідного вшанування подвигу борців за свободу та незалежність України учасниками художньої самодіяльності було поставлено урочисто-святкове дійство «Україна свята моя земля!». Зал підтримував солістів, які вітали своїми піснями про Україну, – Олександру Пірошенко з піснею «Україно моя», Ігора Михайлечка  з піснею  «Україна». Щиро аплодували хореографічному ансамблю «Арабеск», які виконали хореографічну  композицію «Весна», танці «Карічка», «Вітерець». І завершили  концертну програму ансамбль студії сучасної естрадної програми з піснею «Пісня солов’їна».

Незабутнім святом, з веселим дійством атракціонів, смачним бограчем, гарним виступом своїх артистів та запрошених  артистів з міста м. Київ, м. Свіднік, м. Перечин, м.Ужгород та Ужгородського району проходив День 737 річниці м. Чоп. Свято вдалося. Ще довго люди згадували веселі гуляння.

У вересні своє 30-річчя відзначив клуб ветеранів м. Чоп і працівники БК підготували гарну концертну програму під назвою «Поки серце б’ється і душа горить».

День захисника України – свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Батьківщина – це та земля, яка надала життя твоїм предкам, викохала тебе, відпустила в велике життя. Батьківщину не обирають. У кожного вона одна. . Хлопці залюбки жартували і цей настрій передавався тим, хто прийшов вболівати. Вітали ми всіх мужніх чоловіків працівників Чопської міської ради урочистим концертом «Спасибі вам, захисники».

А ще 5 грудня вітали учасників АТО та волонтерів міста. Слова найкращих побажань адресували для всіх колективи МБК, ДМШ та  міський  голова Самардак В.В. і нагороджували  всіх подяками з нагоди свята.

На високому рівні пройшли розважальні  шоу-програми: «Одного разу на Хелоуін», вистава на відкриття міської ялинки «Святий Миколаю, ми тебе чекаєм», «Новорічний вернісаж», театралізована вистава «В пошуках Діда Мороза і Снігуроньки».

На базі Чопського будинку культури вдало функціонують 11 гуртків, в тому числі і любительських  об’єднать та клубів за інтересами. У 15 групах задіяні 164 учасники віком від 6 до 65 років.

Ведеться робота над методичним посібником «Робота над вокально-хоровими навичками» для вокальних колективів. Є в наявності репертуарні посібники, збірки методичних рекомендацій з художньої вишивки, хореографічного мистецтва. Будинок культури поповнюється щоквартальним вісником «Культурологічні джерела».

У міському Будинку культури надається методична та консультативна допомога у формі хореографічних та вокальних майстер-класів, для керівників гуртків ЗЗСО міста та всіх бажаючих. Надаються послуги з надання початкової мистецької освіти у формі гурткової роботи. Проводиться робота над створенням умов для збереження та розвитку традиційного народного мистецтва, угорського мистецтва  і народних художніх промислів всіх національних меншин, які проживають на території міста. Організовуються постійні культурно-мистецькі акції для виступів колективів художньої самодіяльності будинку культури (участь у конкурсах, фестивалях, звітні та тематичні концерти та інше), виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

З метою виховання патріотизму, усвідомлення належності особистості до свого народу, нації, України в установі та за межами  було проведено ряд заходів, а саме: «Руки міцні, серця запальні, на службу тобі Україно!», «Державний Прапор – прапор-дивоцвіт!», «Спасибі вам захисники», змагання «Козацькі забави». Проводяться благодійні акції для жителів міста разом з громадською організацією «Місто життя» – «Діти – наше майбутнє» (ігри, забави, творчі концерти). Також брали участь у благодійній акції для дітей Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6  «Єднаймося в пісні», конкурсі «Міні-міс м. Чоп – 2018».

            У Будинку культури діє художня рада, на засіданнях якої обговорюються плани організацій та проведення культурно-масових заходів, виставок декоративно-ужиткового мистецтва, участі колективів у фестивалях та конкурсах, які проходять в Закарпатській області та за межами.

Вихованці МБК були учасники наступних  заходів:

- обласного фестивалю коляд і  вертепів «Коляда в старому селі 2018» в                             м. Ужгород (січень);

- І міжнародного гастрономічного колядницького фестивалю «Василя» в                           м. Ужгород (січень);

- ІІ фольклорного фестивалю-конкурс «Різдвяна зіронька» в м. Свіднік, Словаччина (січень);

- І фестивалю коляд та вертепів «Колядуймо разом» в м. Чоп (січень);

- Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю естрадної пісні «Різдвяна зіронька» в м. Мукачево (січень);

- V міжнародного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Весняний бал» в                      м. Ужгород (березень);

- ІX фестивалю-конкурсу стрілецької пісні «Красне поле» в м. Хуст (березень);

- Міжнародного Дню танцю в м. Ужгород (квітень);

- фестивалю народної творчості «Березнянський ярмарок» у  м. Малий Березний (липень)

- святкового концерту до Дня незалежності України в с. Соломоново (серпень);

- фестивалю пирогів у м. Пудгородь Кошіцького самоврядного краю (серпень);

- Міжнародного фестивалю-конкурсу східного танцю Orient sharm 2018 у м. Луцьк (листопад);

- благодійного фестивалю «Подаруй дитині свято» в м. Ужгород (грудень).

- Чорноморець Дарина, Олейник Анастасія, Пилип Аліна, Іллеш Юлія, Кашуба Юлія, Ващенко Олександра, Артюхіна Валентина, Шулевка Софія, Балінт Каріна, Шиян Юлія, Варфоломеєва Вероніка, Юр’єва Дар’я, Гудак Іванна, Антоненко Анастасія, Мотичка Лея – учасники народного аматорського клубу східного танцю «Наргіс» Чопського міського Будинку культури та переможці Міжнародного фестивалю східного та сучасного танцю «ORIENTAL DREAMS 2018».

            У 2019  році управління разом із закладами культури буде працювати над питаннями  щодо покращення культурно-масової роботи у місті, підготовки вихованців до участі у конкурсах, фестивалях, олімпіадах різних рівнів.

Пріоритетні  завдання управління, закладів освіти, культури і спорту міста  на 2019  рік:

1. Розвиток дошкільної освіти відповідно до освітніх та національно-культурних потреб населення.

2. Розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.

3. Створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період.

4. Організація супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі закладу дошкільної освіти.

5. Стовідсоткове охоплення різними формами  дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, забезпечення дітей раннього та дошкільного віку місцями в ЗДО відповідно до запитів батьків.

6. Осучаснення навчально-матеріальної бази та інформаційно-технічного забезпечення закладу дошкільної освіти.

7. Забезпечення доступної і якісної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, формування оптимальної мережі навчальних закладів, що відповідають сучасним потребам населення, зміцнення їх матеріальної бази.

8. Вжиття заходів для реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”.

9. Організація підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи.

10. Створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу.

11. Створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня.

12. Продовження роботи щодо створення умов для забезпечення доступності та покращення якості надання освітніх послуг кожній дитині, у тому числі дітям з обмеженими можливостями.

13. Проведення заходів навчального та культурно-просвітницького змісту.

14. Забезпечення якісної підготовки учнів до участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, учнівських турнірах з навчальних предметів та ЗНО – 2019.

15. Забезпечення  закладів  міста кваліфікованими педагогічними кадрами з відповідною освітою,  підготовка дієвого кадрового резерву на керівні посади в системі освіти, культури і спорту міста.

      16. Посилення національно-патріотичного, екологічного виховання, збагачення  духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних  традицій, в т.ч. шляхом залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої та екскурсійної діяльності, формування здорового способу життя.

17. Забезпечення стовідсоткового охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням, профілактика дитячого  травматизму, правопорушень, злочинності, бродяжництва,  інших негативних проявів  в учнівському середовищі.

18. Робота щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій дітей  пільгового контингенту.

19. Сприяння подальшому розвитку учнівського самоврядування, розвитку громадянської активності учнів.

20. Соціальний захист усіх учасників освітнього процесу.

21. Реалізація державних, відомчих, регіональних та міських програм у галузі освіти, культури і спорту.

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ   РОБОТИ  УПРАВЛІННЯ ТА  ГРАФІК ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ

                               Початок роботи                   830

                               Перерва на  обід                  1300 – 1400

                                Кінець роботи                     1800  (пятниця – 1430)

 

 

 

Прийом  відвідувачів

з/п

Посада

Прізвище, ім.я, по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому, телефон

1.

Начальник

Лугова Марія Орестівна

Щосереди

з 900 до 1100

з 1400 до 1600

Управління,

71-11-09

2.

Заступник начальника

Сюч Єва Федорівна

Щопонеділка

з 900 до 1600

Щочетверга

з 900 до 1600

Управління,

71-14-65

Інші працівники управління здійснюють прийом відвідувачів щоденно.

 

 

Г  Р  А  Ф  І  К

відвідування закладів освіти та культури міста начальником управління для вивчення нагальних питань та спілкування з  колективом з метою вирішення питань на місцях  та недопущення звернень  працівників до вищестоящих організацій на 2019 рік

 

№з/п

Заклад освіти

Місяць відвідування

1.

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Січень

2.

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Лютий

3.

ДНЗ «Казка», ДМШ

Березень

4.

ДЮСШ

Квітень

5.

Будинок культури

Травень

 

 

 

ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УПРАВЛІННЯ

 

з/п

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення заходів

1.

Колегії  управління освіти, культури, молоді і спорту.

Лугова М.О.

5 разів на рік (січень, березень, травень, вересень, листопад)

2.

Нарада з керівниками закладів освіти та культури міста.

 

Лугова М.О.

7 разів на рік (січень, лютий, квітень, червень серпень, жовтень, листопад)

3.

Організація та проведення прийому громадян з особистих питань начальником,  заступником начальника. 

Лугова М.О.

Сюч Є.Ф.

Згідно графіка прийому

4.

Робота зі зверненнями громадян та працівників системи освіти та культури міста.

Головні спеціалісти

Упродовж року

5.

Відвідування навчальних закладів міста.

Лугова М.О.

 

За окремим графіком та в разі необхідності

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ

Місяць

Назва заходу

Відповідальні

Упродовж року

Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене»

Цибульська І.Г.

СІЧЕНЬ

Контроль за роботою закладів освіти та культури міста під час зимових канікул.

Сюч Є.Ф.

Складання річної статистичної звітності.

Сюч Є.Ф., Лемішко І.В.

Проведення ІІ міського фестивалю вертепів, колядок та щедрівок «Колядуймо разом».

Капко Л.М.

Складання статистичних та психологічних звітів за І семестр 2018/2019 н. р., рік. 

Лемішко І.В.

Нарада з керівниками навчальних закладів міста.

Лугова М.О.

Складання річного фінансового звіту за 2018 рік.

Орбан-Надь В.Т.

Участь команд учнів  у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з  навчальних предметів.

Сюч Є.Ф.

 

Атестація педагогічних працівників в закладах освіти міста.

Лемішко І.В.

Заходи до Дня Соборності України.

Капко Л.М.

Підготовка бази даних на випускників 9,11-х класів ЗЗСО міста (перевірка списків).

Сюч Є.Ф.

Колегія управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

Лугова М. О.

Відзначення Дня пам’яті Героїв Крут.

Капко Л.М.

Підведення підсумків роботи ЗЗСО міста за І семестр 2018/2019 навчального року, визначення завдань на ІІ  семестр.

Лугова М.О.

Сюч Є.Ф.

ЛЮТИЙ

Атестація педагогічних працівників в закладах освіти міста.

Лемішко І.В.

Заходи до Дня виведення військ з Афганістану.

Капко Л.М.

Нарада з керівниками навчальних закладів міста.

Лугова М.О.

Засідання міських методичних об’єднань (згідно графіку).

Головні спеціалісти

Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів (згідно графіка).

Лемішко І.В.

БЕРЕЗЕНЬ

Заходи до Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

Капко Л.М.

Проведення міського етапу фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!” та підготовка до обласного етапу

Лемішко І.В.

Шевченківські свята.

Капко Л.М., Цибульська І.Г.

Уточнення заявок та інших матеріалів на випускну документацію.

Сюч Є.Ф.

Засідання міських методичних об’єднань учителів-предметників.

Головні спеціалісти

Курсова перепідготовка,  підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів (згідно графіку).

Лемішко І.В.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».

Сюч Є.Ф.

Складання квартальних звітів, інформацій, даних.

Головні спеціалісти

Організаційні заходи щодо підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

Сюч Є. Ф., Лемішко І.В.

Колегія  управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

Лугова М.О.

Інструктивно-методична нарада для керівників.

Лугова М.О.

КВІТЕНЬ

Засідання атестаційної комісії ІІ рівня.

Лугова М.О..

Організаційні заходи з підготовки  до організованого закінчення навчального року, проведення  ДПА, ЗНО.

Сюч Є.Ф., Лемішко І.В.

Організаційні заходи щодо підготовки до відпочинку  дітей влітку 2019 року.

Капко Л.М.

Засідання міських методичних об’єднань (згідно графіка).

Головні спеціалісти

Засідання міських методичних об’єднань вихователів ДЗО (згідно графіка).

Лемішко І.В.

Заходи, присвячені Всесвітньому дню здоров’я, Дню довкілля, Дню пам’яті історії та культури.

Головні спеціалісти

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня».

Сюч Є.Ф.

Заходи до 33-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

Капко Л.М.

Нарада з керівниками навчальних закладів міста.

Лугова М.О.

ТРАВЕНЬ

Державна підсумкова  атестація випускників  9, 11-х класів.

Лугова М.О.

Проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)

Капко Л.М.

Заходи до Дня  пам’яті і примирення, Дня Перемоги.

Капко Л.М.

Заходи до Дня матері.

Капко Л.М.

Заходи до Дня Європи.

Капко Л.М.

Підвищення кваліфікації, курсова перепідготовка педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів міста (згідно графіка).

Лемішко І.В.

Свято останнього  дзвоника.

Лугова М.О.

Підготовка до роботи пришкільного табору з денним пере6буванням на базі Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Капко Л.М.

Підготовка документів на звільнення учнів 9-х класів від державної підсумкової атестації.

Сюч Є.Ф.

Контроль за станом виконання навчальних програм і робочих навчальних планів в ЗЗСО міста.

Лугова М.О. Сюч Є.Ф.

 

Контроль  за навчальними досягненнями учнів 11-х класів – претендентів на нагородження медалями.

Лугова М.О.

 

Навчально-польові збори з юнаками  11-х класів.

Сюч Є.Ф.

Організаційна робота щодо проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку.

Сюч Є.Ф.

Заходи, присвячені Всесвітньому  дню без тютюну.

Капко Л.М.

 Організоване закінчення навчального  року, проведення державної підсумкової атестації в школах міста.

Лугова М.О.

 

Участь в обласному конкурсі українського художнього слова ім. І. Ірлявського «Моя весна».

Цибульська І.Г.

Засідання міських методичних об’єднань (згідно графіка).

Головні спеціалісти

Колегія управління освіти, культури, молоді і спорту.

Лугова М.О.

ЧЕРВЕНЬ

Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей.

Капко Л.М.

Нарада з керівниками навчальних закладів міста.

Лугова М.О.

Відпочинок дітей та підлітків в пришкільному таборі з денним перебуванням.

Капко Л.М.

Підвищення кваліфікації педагогічних та керівних  кадрів (згідно графіка).

Лемішко І.В.

 

Заходи до Дня Конституції України.

Капко Л.М.

 

Видача ЗЗСО міста бланків атестатів, свідоцтв про повну та базову загальну середню освіту, додатків до них, медалей, похвальних листів та грамот.

Сюч Є.Ф.

 

 

Випускні вечори в ЗЗСО міста, вручення випускникам 11-х класів атестатів про повну загальну середню освіту.

Лугова М.О.

 

Проведення підсумків роботи управління та навчальних закладів міста у 2018/2019 навчальному році, визначення пріоритетних завдань на 2019/2020 навчальний рік.

Лугова М.О.

 

Проведення обліку дітей та підлітків  дошкільного та шкільного віку.

Сюч Є.Ф.

Підготовка квартальних звітів, інформацій, даних.

Головні спеціалісти

Проведення ремонтних робіт в закладах освіти міста щодо підготовки до нового 2019/2020 навчального року.

Лугова М.О.

 

Виплата відпускних, допомоги на оздоровлення працівникам закладів освіти, культури та спорту міста.

Орбан-Надь В.Т.

ЛИПЕНЬ

Підготовка закладів освіти та культури міста до нового 2019/2020  навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Лугова М.О.

 

Підготовка до серпневої конференції педагогічних працівників міста.

Лугова М.О.

Набір учнів у 1-і та 10-і класи.

Сюч Є.Ф.

СЕРПЕНЬ

Заходи до Дня Державного Прапору України, Дня незалежності України.

Капко Л.М.

 

Проведення огляду-конкурсу на кращу підготовку навчальних закладів міста до нового 2019/2020  навчального року.

Лугова М.О.

 

Прийом і працевлаштування молодих спеціалістів – випускників педагогічних ВНЗ.

Лугова М.О.

 

Підготовка до Дня знань.

Лугова М.О.

Набір у 1-і та 10-і класи, формування мережі ЗЗСО міста.

Сюч Є.Ф.

Комплектація груп дітей в ЗДО «Казка». Підготовка матеріалів про мережу ЗДО.

Лугова М.О.

Забезпечення учнів ЗЗСО міста підручниками.

Сюч Є.Ф.

Затвердження списків дітей  та підлітків дошкільного та шкільного віку.

Лугова М.О.

Проведення серпневої педагогічної конференції.

Лугова М.О.

Виконання заходів щодо підготовки закладів освіти та культури міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Сюч Є.Ф.

 

Забезпечення закладів освіти документацією (класні та інші журнали, книги, особові справи учнів тощо).

Сюч Є.Ф.

Участь педагогічних  працівників різних категорій в обласних методичних заходах.

Лугова М.О.

Нарада з керівниками навчальних закладів міста.

Лугова М.О.

ВЕРЕСЕНЬ

Свято першого дзвоника, День знань.

Лугова М.О.

Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!».

Капко Л.М.

Заходи до Дня фізичної культури та спорту.

Цибульська І.Г.

Заходи до Дня партизанської слави, Міжнародного дня миру.

Капко Л.М.

Підготовка оперативного звіту про початок 2019/2020  навчального року.

Лугова М.О.

Підготовка статистичних звітів про початок навчального року.

Головні спеціалісти

 

Комплектація груп  ДМШ, ДЮСШ.

Лугова М.О.

Аналіз оздоровчої кампанії 2019 року.

Капко Л.М.

Аналіз працевлаштування та продовження навчання випускників 9,11-х класів ЗЗСО міста.

Сюч Є.Ф.

Організація харчування учнів шкіл міста, зокрема безкоштовного харчування учнів  1-4 класів та дітей пільгових категорій.

Сюч Є.Ф.

Затвердження фактичної мережі навчальних закладів міста на 2019/2020  навчальний рік.

Лугова М.О.

 

Організація інклюзивного та індивідуального навчання.

Лемішко І.В.

Контроль за охопленням дітей та підлітків шкільного віку навчанням. Аналіз ведення обліку дітей та підлітків шкільного віку.

Сюч Є.Ф.

Тарифікація педагогічних працівників  навчальних закладів  міста.

Лугова М.О.

Інвентаризація матеріальних цінностей в навчальних  закладах   міста.

Орбан-Надь В.Т.

Оновлення банку даних дітей різних категорій, зокрема пільгового контингенту.

Капко Л.М.

Спортивні змагання (згідно графіка).

Цибульська І.Г.

 

Аналіз організованого початку навчального року в ЗЗСО міста.

Лугова М.О.

Курсова перепідготовка керівних і педагогічних кадрів.

Лемішко І.В.

Колегія управління освіти, культури, молоді і спорту.

Лугова М.О.

ЖОВТЕНЬ

Заходи до Дня захисника України, 74-ї річниці визволення  Закарпаття  від німецько-фашистських загарбників.

Капко Л.М.

Всеукраїнський турнір юних правознавців.

Цибульська І.Г.

Проведення міського етапу конкурсу „Захисники України: історія та сьогодення”

Цибульська І.Г.,

Лемішко І.В.

Підвищення кваліфікації педагогічними і керівними  кадрами закладів освіти міста.

Лемішко І.В.

Тиждень протипожежної безпеки.

Сюч Є.Ф.

Складання статистичних та інших звітів за ІІІ квартал 2019 р.

Головні

спеціалісти

Аналіз кількісного і якісного складу педагогічних працівників навчальних закладів міста, підготовка звіту 83-РВК, списків педагогічних працівників, додатків.

Сюч Є.Ф.

Проведення заходів до Дня працівника освіти.

Капко Л.М.

Підготовка закладів освіти до опалювального сезону.

Сюч Є.Ф.

Підготовка та надання матеріалів на виготовлення документів про освіту для випускників 9,11-х класів ЗЗСО міста.

Сюч Є.Ф.

ЛИСТОПАД

Щорічне оцінювання фізичної підготовки учнів ЗЗСО міста.

Цибульська І.Г.

Нарада з керівниками закладів освіти міста.

Лугова М.О.

Заходи до Дня української писемності та мови.

Цибульська І.Г.,

Капко Л.М.

Заходи до Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв  голодоморів.

Капко Л.М.

Нарада з керівниками навчальних закладів міста

Лугова М.О.

Колегія управління освіти, культури, молоді і спорту.

Лугова М.О.

Підвищення кваліфікації педагогічними та керівними кадрами навчальних закладів міста.

Лемішко І.В.

Проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з  навчальних предметів .

Сюч Є.Ф.

Проведення І-ІІ етапів ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2019-2020 навчальному році.

Цибульська І.Г.

 

Проведення І-ІІ етапів ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Цибульська І.Г.

ГРУДЕНЬ

Заходи до Дня Збройних сил України.

Лугова М.О.

Проведення новорічних ранків, свят, вечорів в ЗЗСО, ДЗО. Забезпечення різдвяними подарунками дошкільнят,  учнів 1-4 класів та пільгових категорій .

Сюч Є.Ф.,

Капко Л.М.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020».

Лемішко І.В.

Контроль за виконанням  навчальних програм, робочих навчальних планів в ЗЗСО міста за І семестр 2019/2020 навчального року.

Лугова М.О.

Заходи до Дня Святого Миколая, запалення вогнів міської ялинки.

Капко Л.М.

Планування роботи ЗЗСО, ДМШ, ДЮСШ під час зимових канікул.

Цибульська І.Г., Капко Л.М.

Підвищення кваліфікації педагогічними і керівними кадрами навчальних закладів міста.

Лемішко І.В.

Підведення підсумків роботи управління за 2019 рік, складання плану роботи  управління на 2020 рік.

Лугова М.О.

Підведення підсумків ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Сюч Є.Ф.

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Розподіл кураторства працівників апарату управління за закладами освіти міста

ПІБ

Посада

Назва закладу освіти

Сюч Є.Ф.

 

Заступник начальника управління

Міська дитяча бібліотека,

шкільні бібліотеки

Лемішко І.В.

Головний  спеціаліст  управління

ЗДО «Казка»

Цибульська І.Г.

Головний   спеціаліст  управління

ЗОШ І-ІІІ ст. №1, ДЮСШ

 

Капко Л.М.

Головний   спеціаліст  управління

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. І. Сечені,

Будинок культури, ДМШ

 

 

 

Вивчення стану роботи навчальних закладів міста з питань реалізації  державної політики  у  сфері  освіти, культури і спорту.

 

 

І. Вивчити та розглянути  на  КОЛЕГІЇ управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради у 2019 році питання:

 

Січень

 

           1.Затвердження плану роботи управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради на 2019 рік.                                                        Лугова М. О.

 

2. Про порядок реєстрації осіб для участі у пробному ЗНО – 2019 та ЗНО – 2019.

                                                                                                         Сюч Є.Ф.

3. Про надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах ЗЗСО міста.        

                                                                      Лемішко І.В.             

4. Різне                                                

 

 

Березень

  1. Про проведення ДПА у 2019 році.

                                                                                            Сюч Є.Ф.

         2.      Про забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 у ЗЗСО міста.                                                            Лемішко І.В.

                                                                                                    

 

Травень

1. Про реалізацію Концепції  національно-патріотичного виховання у закладах освіти міста.                             

     Капко Л.М.

 

2. Про результати ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018/2019 н. р.                                  

                                                                                            Сюч Є.Ф.

3. Про підготовку та організацію відпочинку учнів пільгових категорій влітку 2019 року.                                                                            

                                                                                                Капко Л.М.

 

 

Вересень

1. Про організований початок  2019/2020 навчального року.                                                                                                                                             Лугова М.О.                                          

            2. Про результати ЗНО-2019 року.  

                                                                                                   Сюч Є.Ф., Сас І.І., Дьері Б.Д.

 

Листопад

1.Про виконання заходів міської програми впровадження молодіжної, сімейної та гендерної  політики на 2016-2020 роки.                                             Цибульська І.Г., Капко Л.М.

2.Про виконання заходів міської програми матеріально-технічного  забезпечення навчальних закладів міста у 2019 році.                                        

                                                                                                       Орбан-Надь В.Т.

 

ІІ. Вивчити і розглянути в управлінні освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради у 2019 році на  НАРАДІ керівників навчальних закладів міста питання:

1.Про  підсумки роботи навчальних закладів міста за І семестр 2019/2020 навчального року та завдання на ІІ семестр.  Про підсумки  індивідуального навчання  учнів.  

Головні спеціалісти, керівники закладів                                             

2 Про результати експрес-аналізу виконання наказів, листів департаменту освіти і науки, молоді і спорту  Закарпатської облдержадміністрації з різних  питань, в тому числі і попередження дитячого травматизму в навчальних закладах міста.     

Головні спеціалісти, керівники закладів

3.Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2018 році та завдання щодо виконання Закону України  «Про звернення  громадян»  у  2019  році.

                                                                                                                Лемішко І.В.

 

Лютий

1.Про результати експрес-аналізу виконання наказів управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради з  різних  питань, в тому числі і питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році.

                                                                                                     Сюч Є.Ф.

2.Про інноваційний підхід до формування творчих здібностей школярів у позаурочній діяльності ДМШ  (звіт директора) та гуртковій роботі (звіт заступників директорів з виховної роботи).                                                                                                                

                                                                                        Гісем М.Й., Кметик Т. М., Кочмар Г.Й.

Квітень

1.Про організацію роботи щодо організованого закінчення 2018/2019 навчального  року, проведення ДПА в 9,11-х класах ЗЗСО міста.                                 

                                                                                                             Сюч Є.Ф.

2.Про підготовку до літньої оздоровчої кампанії.                          Капко Л.М.

3.Про підсумки атестації педагогічних працівників навчальних закладів міста у 2018/2019 навчальному році.                                                                       Лемішко І.В.

Червень

1. Про підсумки  роботи навчальних закладів міста у ІІ семестрі 2018/2019 навчального року.                                                                                        Керівники закладів                                              

 2. Про дотримання нормативності заповнення документів про освіту.

                                                                                                                       Керівники закладів                                                     

Серпень

1.Про стан підготовки навчальних закладів міста до 2019/2020 навчального року.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Керівники закладів

2.Про набір у 1-і та 10-і класи шкіл міста, мережу навчальних закладів у 2019/2020 навчальному році.                                                                                       Керівники ЗЗСО

3.Про забезпеченість шкіл підручниками, навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році.

                                                                                                                     Сюч Є.Ф.

4.Про облік дітей дошкільного, дітей та підлітків шкільного віку, складання та затвердження списків.                                                                                 Сюч Є.Ф.

Жовтень

1.Про здійснення адміністрацією ЗЗСО міста контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.                                                                                              Керівники ЗЗСО

2.Про організацію роботи щодо проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.                                                                     Сюч Є.Ф.

Листопад

1.Про результати моніторингу кількісного і якісного складу педагогічних працівників навчальних закладів міста.                                                  Лемішко І.В.

3.Про   атестацію  педагогічних працівників закладів освіти міста у 2019/2020 навчальному році.                                                                                   Лемішко І.В.

 

 

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ МІСЬКВИКОНКОМУ,   РОЗПОРЯДЖЕНЬ МІСЬКОГО ГОЛОВИ, НАКАЗІВ УПРАВЛІННЯ

 

Проекти  рішень  міськвиконкому

 

Назва документа

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Про організацію відпочинку дітей влітку 2019 року. 

квітень

Сюч Є.Ф.

 

Про організацію обліку дітей та підлітків дошкільного та шкільного віку.

квітень

Сюч Є.Ф.

 

 

Про затвердження списків дітей та підлітків дошкільного  і шкільного віку.

серпень

Сюч Є.Ф.

 

Про затвердження фактичної мережі навчальних закладів міста на 2019/2020 навчальний рік.

вересень

Сюч Є.Ф.

 

Інші рішення (при необхідності) з питань функціонування системи освіти міста.

протягом року

відповідальні працівники

 

                                        

 

Накази  управління освіти, культури, молоді і спорту (орієнтовний  перелік)

 

 

з/п

Назва наказу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Про розподіл обов’язків працівників апарату управління.

січень

.      Лемішко І.В.

2.

Про затвердження  номенклатури справ   управління  на 2019 рік.

січень

Лемішко І.В.

3.

Про організацію харчування дітей  та учнів у ЗДО «Казка» та ЗЗСО міста у 2019 році.

січень

Сюч Є.Ф.

4.

Про підсумки роботи управління, закладів щодо попередження дитячого травматизму у 2018 році та завдання на 2019  рік.

січень

Сюч Є.Ф.

5.

Про організацію роботи закладів загальної середньої освіти з попередження дитячого травматизму під час  весняних  канікул.

березень

Сюч Є.Ф.

6.

Про  порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів в ЗЗСО міста.

квітень

Сюч Є.Ф.

7.

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році.

квітень

Лемішко І.В.

8.

Про облік дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку та закріплення територій обслуговування за навчальними закладами міста.

квітень

Сюч Є.Ф.

9.

Про проведення навчально-польових зборів з юнаками 11-х класів шкіл міста.

квітень

Сюч Є.Ф.

10.

Про підсумки проведення міських змагань  загонів юних інспекторів дорожнього  руху.

квітень

Лемішко І.В.

11.

Про підсумки олімпіади для учнів 3-4 класів ЗЗСО міста «У світі знань».

травень

Лемішко І.В.

12.

 Про  проведення випускних вечорів в ЗЗСО міста.

травень

Сюч Є.Ф.

13.

Про звільнення учнів 9-х класів від державної підсумкової атестації.

кравень

Сюч Є.Ф.

14.

Про організацію відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків влітку 2019 року.

травень

Капко Л.М.

15.

Про нагородження випускників 11-х класів  ЗЗСО  міста медалями.

травень

Сюч Є.Ф.

16.

Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року, проведення ДПА в ЗЗСО міста, оформлення випускної документації.

травень

Сюч Є.Ф.

17.

Про запобігання дитячого  травматизму серед учнів та вихованців під час літніх канікул.

травень

Сюч Є.Ф.

18.

Про підсумки проведення  Всеукраїнської акції «Живи, книго!».

травень

Сюч Є.Ф.

19.

Про підсумки проведення експертизи організованого закінчення навчального року, проведення  ДПА в ЗЗСО міста, оформлення випускної документації.

червень

Сюч Є.Ф.

20.

Про підсумки методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році та організацію науково-методичної роботи у 2019/2020 навчальному році.

червень

Сюч Є.Ф.

21.

Про підсумки роботи з питань запобігання усіх  видів дитячого травматизму у 2018/2019 навчальному році.

червень

Сюч Є.Ф.

22.

Про результати державної підсумкової атестації учнів 9, 11-х класів ЗЗСО міста.

червень

Сюч Є.Ф.

23.

Про перевірку закладів міста з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності.

серпень

Сюч Є.Ф.

24.

Про підсумки огляду-конкурсу на кращу підготовку  дошкільного, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста до нового 2019/2020 навчального року.

серпень

Лугова М.О.

25.

Про проведення тарифікації педагогічних працівників.

серпень

Лугова М.О.

26.

Про організацію проведення медичних оглядів учнів і працівників перед початком навчального року.

серпень

Сюч Є.Ф.

27.

Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей у закладах освіти міста.

серпень

Орбан-Надь В.Т.

28.

Про підсумки проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку.

серпень

Сюч Є.Ф.

29.

Про організований початок навчального  року в навчальних закладах міста.

вересень

Сюч Є.Ф.

30.

Про підсумки організованого початку 2019/2020 навчального року в навчальних закладах міста.

вересень

Сюч Є.Ф.

31.

Про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2019 року.

вересень

Капко Л.М.

32.

Про організацію навчання учнів за індивідуальною та інклюзивною формами в ЗЗСО міста.

вересень

Лемішко І.В.

33.

Про організацію харчування учнів  ЗЗСО та вихованців  ЗДО  у  І семестрі  2019/2020 навчального року.

вересень

Сюч Є.Ф.

34.

Про затвердження фактичної  мережі навчальних закладів міста на 2019/2020 навчальний  рік.

вересень

Сюч Є.Ф.

35.

Про проведення  І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

жовтень

Сюч Є.Ф.

37.

Про проведення конкурсу «Учитель року2020».

жовтень

Лемішко І.В.

38.

Про організацію роботи щодо атестації педагогічних працівників навчальних закладів міста у 2019/2020 навчальному році.

жовтень

Лемішко І.В.

39.

Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!».

жовтень

Сюч Є.Ф.

40.

Про проведення І-ІІ етапів ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

листопад

Цибульська І.Г.

41.

Про проведення ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

листопад

Цибульська І.Г.

42.

Про участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості.

листопад

Цибульська І.Г.

43.

Про підсумки проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020».

грудень

Лемішко І.В.

44.

Про проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, запобігання дитячому травматизму.

грудень

Сюч Є.Ф.

45.

Про здійснення контролю за виконанням навчальних програм, робочих навчальних планів в ЗЗСО міста за     І семестр 2019/2020 навчального року.

грудень

Сюч Є.Ф.

46.

Про участь учнів ЗЗСО міста у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

грудень

Сюч Є.Ф.

47.

Про виконання рішень колегії управління, інших наказів з питань організаційної та контрольно-аналітичної діяльності,  соціального захисту  учасників навчально-виховного процесу, охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації методичної роботи  з  керівними  та  педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації тощо.

січень-грудень

 

Відповідальні працівники